Predtým ako zavoláte

Som nepočujúca a nebudem vám môcť zodvihnúť.

Chcela by som vás preto požiadať, aby ste sa objednali cez SMS, cez rezervačný formulár alebo cez Whatsapp.

To, že nepočujem nemá žiadny vplyv na kvalitu poskytovaných služieb. Práve naopak. V KM Beauty načerpáte nielen krásu, ale si aj oddýchnete, zrelaxujete a uplatníte výhody chráneného pracoviska.

Obdarujte svojich blízkych hodnotným darčekom? Darujte im darčekový poukaz na oddych, regeneráciu a relax v našom salóne. Objednať poukaz

Ochrana osobných údajov

V týchto zásadách spracovania osobných údajov vám vysvetlíme, čo sa s vašimi údajmi deje, kto k nim má prístup a prečo alebo kedy ich môžeme zbierať.

Rozsah spracovanie sa líši podľa toho, ako naše služby využijete, a preto sme informácie ďalej prehľadne rozdelili tak, aby ste sa v nich ľahko zorientovali – či už len prezeráte naše stránky, prihlásite sa k newsletteru alebo sa stanete našimi klientami. Spracovanie osobných údajov sa riadi európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kto je správca osobných údajov

Vaše údaje spracúva spoločnosť:

Bc. Katarína Štefanišinová, Horná 65/A, Banská Bystrica, IČO: 46193162

Kedy osobné údaje spracovávame

S údajmi budeme pracovať, ak:

 • Využívate naše služby,
 • Spolu komunikujeme,
 • Navštívite náš web na www.kmbeauty.sk alebo niektorej jeho subdoméne.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Vždy robíme maximum preto, aby sme vaše osobné údaje ochránili čo najlepšie. Podľa GDPR máte nasledujúce práva, len dávame vopred na vedomie, že vám v niektorých konkrétnych prípadoch nemusíme byť schopní plne vyhovieť:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov,
 • žiadať prenesenie osobných údajov k inému správcovi,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, potom tento súhlas vziať späť,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že boli vaša práva pri spracovaní osobných údajov porušené.

Všetky práva alebo akékoľvek otázky môžete uplatniť elektronicky na [email protected] alebo písomne ​​na adrese Bc. Katarína Štefanišinová, Horná 65/A, Banská Bystrica, Slovensko. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

1. Osobné údaje klientov

Aké osobné údaje spracovávame

 • meno, priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefón,
 • našu vzájomnú komunikáciu,
 • informácie a podklady, ktoré nám v rámci poskytovania služieb poskytnete,
 • vaše hodnotenie našich služieb,
 • fotografie dodané spolu s hodnotením.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme

 • Plníme objednanú službu – údaje spracovávame, aby sme vás mohli objednať na masáž / rezervovať jej temrín a poskytovať naše služby. Bez poskytnutia týchto údajov to nie je reálne zrealizovať.
 • Plnenie právnej povinnosti – pri vedení účtovníctva, spracovanie daní a plnení ďalších predpisov.
 • V rámci našich oprávnených záujmov – našim klientom posielame novinky, vedieme si evidenciu našich klientov (CRM), vytvárame si naše interné štatistiky a reporting a tiež si niektoré údaje ukladáme, ak by sme viedli spor a potrebovali ich k našej obrane.
 • Máme váš súhlas – ak nám poskytnete referenciu na naše služby.

Ako dlho budeme údaje spracovávať

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu spolupráce, a ďalej 10 rokov po jej ukončení, ak iné predpisy neustanovujú dobu ešte dlhší.

Tipy a zaujímavé informácie o kozmetike

Na e-mail môžeme klientom zasielať newsletter alebo iné obchodné oznámenie zo sveta kozmetiky. Zo zasielanie sa môžete samozrejme kedykoľvek odhlásiť.

Kto môže mať k údajom prístup

So spracovaním údajov nám pomáhajú niektorí ďalší dodávatelia služieb alebo aplikácií:

 • nWave s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nepožívame.

Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť. Informácie týkajúce sa právnych služieb však podliehajú advokátskej mlčanlivosti.

2. Osobné údaje pri komunikácii s nami a rezervácii služieb

Ktoré osobné údaje spracovávame

 • meno, priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • text správy.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme

Komunikácia je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme kvôli zodpovedanie vašich otázok a údaje z vašich podnetov tiež pre zlepšovanie našich služieb. Bez spracovania týchto údajov vám nebudeme môcť odpovedať.

Ako dlho budeme údaje spracovávať

Vaše údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne dlhú dobu, maximálne 3 mesiace po našej poslednej komunikácii.

Kto môže mať k údajom prístup

 • nWave s.r.o., Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava, IČO: 44 083 785
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nepožívame.

4. Cookies a prehliadanie webu

Na fungovanie našej webovej stránky nepoužívame žiadne cookies. Vaše súkromie chránime v maximálnej možnej miere.

Poslať správu
1
S čím vám pomôžeme?
Môžeme vám pomôcť?
Dobrý deň 👋
môžeme vám poradiť s výberom služby alebo rezervovať pre vás jej termín?